Vejledning til at dele payload decoders

Vejledning til at dele payload decoders

OS2iot tilbyder mulighed for at dele payload decoders på tværs af organisationer i den samme driftsinstans. Da der eksisterer forskellige driftsinstanser, er der blevet oprettet et GitHub repository, hvor man kan dele sine payload decoders og finde andres. På den måde sikres deling på tværs af endnu flere myndigheder og brugere.

Du kan finde alle tilgængelige payload decoders i dette repository.

Sammen med selve JavaScriptet ligger en beskrivelse af payload decoderen, hvor du kan se dens formål, finde kontaktperson mm.

Del en payload decoder

Det styrker samarbejdet om OS2iot, hvis flere vil være dele deres payload decoders.

Hvis du er hjemmevant med Github, så opret en payload decoder baseret på denne beskrivelse og template.

Hvis du ikke er bekendt med GitHub, skal du også være velkommen til at maile den til os2@os2.eu. Så lægger OS2iot's produktkoordinator den i repositoriet. Eneste krav er, at man udfylder en readme-fil om payload decoderen ud fra skabelonen og sender med, så beskrivelsen er på plads.

Vejledningssamlinger

Om dokumentet

Log ind